Partnerji

Partnerji iz 6 različnih držav
Fermat

FERMAT SCIENCE

(Francija)

Združenje Fermat Science želi spodbujati in splošni javnosti približati matematiko in znanost, dediščino in kulturo skozi značaj in delo znanega matematika Pierra Fermata.
Fermat Science želi s svojimi prizadevanji prispevati k temu, da se več mladih (zlasti deklet), opogumi in odloči za poklicno pot na področju naravoslovja in znanosti.
Združenje razvija učna orodja, pripravlja razstave ter organizira dogodke in delavnice za šole in širšo javnost. Znanstveni svet potrjuje orodja za vsak novo razviti projekt.
Fermat Science nenehno raste že več let.
Skozi različna partnerstva je to s časom postala zelo razpoznavna organizacija.
Od leta 2014 razstave in sklopi za izobraževanje, ki jih je ustvarilo združenje krožijo na nacionalnem nivoju, od začetka leta 2015 pa so prisotni tudi v nekaterih evropskih državah.

Logopsycom

LOGOPSYCOM

(Belgija)

Logopsicom je središče za inovativno izobraževanje, ki ustvarja in uporablja alternativne metode in orodja (tudi digitalna) za pomoč šolam, izobraževalnim organizacijam, institucijam za poklicno izobraževanje ter mladim in njihovim staršem.
Na začetku je bila ustanovljena kot organizacija, specializirana za učne motnje med mladimi, zlasti za motnje kot so dispraksija, disfazija in disleksija. Logopsycom tako vedno dela tudi na dostopnosti vsebine z zgoraj omenjenimi težavami.
V zadnjih letih smo razvili strokovno znanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), da bi bili učinkovitejši za ciljno skupino in da bi imeli možnost, da na druge načine predstavimo strokovno gradivo, kot je naravoslovje in jeziki.

www.logopsycom.com

GoINNO Institute

(Slovenija)

Inštitut GoINNO je bil ustanovljen leta 2016 kot zasebna neprofitna organizacija, posvečena ozaveščanju in izobraževanju na področju naravoslovja.
Cilj inštituta GoINNO je povečati ozaveščenost o pomembnosti naravoslovja in spodbuditi mlado generacijo, da vzljubi znanost, in morda nekega dne nadaljuje svoj študij na tem področju.
Ker se pričakuje, da bodo strokovnjaki s področja naravoslovja v prihodnjih letih zelo zaželeni, lahko zmanjšamo brezposelnost že s tem, da se več otrok odloči za nadaljevanje šolanja in kariere v tej smeri.
Eden od ciljev je tudi povečati ozaveščenost splošne javnosti, da je naravoslovje pomembno in zanimivo področje, povezano z našo prihodnostjo, saj je izboljšanje kakovosti našega življenja močno odvisno od inovacij v znanosti, tehnologiji in inženirstvu.

Escolar

CEPROF

(Portugalska)

CEPROF je kratica za “Centros Escolares de Ensino Profissional”, kar pomeni “Šolski centri za poklicno izobraževanje”.
Gre za malo do srednje veliko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1991 z namenom osnovanja poklicne šole v Espinhu (ESPE – Escola Profissional de Espinho).
Po treh letih poklicno izobraževalnega programa, ki ga ponuja ESPE, je CEPROF običajne študente iz slabšega socialno-ekonomskega okolja, ki so posledično digitalno manj pismeni, uspel preobraziti poznavalce robotike.
Na področju 3D tiskanja ima CEPROF več 3D tiskalnikov, stroj za računalniško numerično krmiljenje (CNC stroj) za oblikovanje v kovini in simulatorje, vse za odprto rabo njihovih pripravnikov.
Pripravniki so usposobljeni za uporabo teh strojev in jih lahko koristijo tudi po zaključku rednih tečajih za razvoj svojih projektov.
S tem odprtim pristopom CEPROF spodbuja inovativnost pripravnikov, kar se odraža v rednih nagradah.

NPG

NARVA PÄHKLIMÄE GÜMNAASIUM

(Estonija)

Narva Pähklimäe Gümanasium (NPG), ki se nahaja na severovzhodu Estonije, zagotavlja osnovno in višje sekundarno izobraževanje.
V šolskem letu 2018/2019 je bilo na šoli 985 učencev ter uveljavljena, delovna in ustvarjalna ekipa približno 80 učiteljev.
NPG uporablja eKool, sistem za upravljanje šol, ki se uporablja v Estoniji in pokriva 90 % nacionalne šolske mreže, ki že od 2003 dalje povezuje vse vključene učence, starše in učitelje.
Osnovni sistem obveznega šolstva v Estoniji je devetletna osnovna šola, kjer je obiskovanje šole obvezno.
Obvezni predmeti se poučujejo v dveh jezikih: estonščini in ruščini.
Dvojezično izobraževanje se izvaja od 1. razreda dalje.
Izbirni predmeti se izvajajo na vseh ravneh šole in pokrivajo različne teme, odvisno od potreb učencev in načrtov bodočih diplomantov.
Izbirni predmeti: Ekonomija, informatika, dodatni pouk biologije, matematika, družboslovje, podjetništvo, notranje oblikovanje, nemščina in angleščina.

SOU

SOU Jane Sandanski Strumica

(Severna Makedonija)

Srednja šola”Jane Sandanski” se nahaja v osrednjem delu mesta Strumica.
Šolo je ustanovila občina in vse od ustanovitve leta 1947 pa do danes, “Jane Sandanski” dosega velike uspehe, med drugim tudi s tem, da je vedno v koraku s časom in tako kaže vidne rezultate, na katere so ponosni.
Srednja šola s kombiniranim izobraževanjem (splošna in poklicna smer ekonomije) je “Jane Sandanski” registrirana kot samostojni pravni subjekt.
Šolo sestavlja 45 razredov s skupnim številom 1406 učencev, ki predavanja spremljajo v dveh izmenah. Šola ima skupaj 102 zaposlena: 90 učiteljev, 1 ravnatelj, 2 nadzornika izmenskega pouka, 1 šolski psiholog, 1 šolski pedagog, 1 knjižničar.
Vsi zaposleni imajo visoko izobrazbo ustrezne smeri in veliko število različnih certifikatov.
Velik potencial, ki ga imajo zaposleni na šoli, omogoča nudenje kvalitetnega izobraževalnega programa.
Šolska politika v državi podpira vključevanje študentov s posebnimi potrebami v redne izobraževalne programe.
Večina študentov je makedonskih, nekaj pa jih je iz drugih narodnosti (Romi, Turki).
Imamo študente z različnih socialnih nivojev, skoraj tretjina vsak dan prihaja v šolo iz odmaknjenih krajev znotraj in tudi izven občine.
Naša šola je ena od najvišje rangirani pri vseh predmetih.