Истражувај

Кликнете за да ги видите Лекциите

 1. Lesson Индикатори на витамин Ц
 2. Lesson Скриен шеќер
 3. Lesson Боење со природни бои
 4. Lesson Хидрофилност на современи материјали
 5. Lesson Катапулт
 6. Lesson Водена ракета
 7. Lesson Шеќерно виножито
 8. Lesson Проучување на јачината на лушпата од јајце
 9. Lesson Коефициент на триење
 10. Lesson Привидение
 11. Lesson Принципот на Архимед
 12. Lesson Метереолошка станица
 13. Lesson Чистење од истекување нафта
 14. Lesson Капацитет на белите дробови
 15. Lesson Ширење на болести
 16. Lesson Final Бионичка рака
 17. Lesson Филтрирање на воздухот
 18. Lesson Хидрофобност и нејзино уништување
 19. Lesson Градење облакодери
 20. Lesson Воденица