За СТЕМбот

Нашиот чет-бот, наречен STEMbot, е програма дизајнирана да симулира човечки разговор.

Зошто STEMbot

СТЕМбот е проект на Еразмус+. Проектот има за цел да ги оживее математиката и природните науки и да им покаже на децата како СТЕМ предметите се применливи во секојдневието преку иновативен пристап. Проектот промовира практичен пристап кон СТЕМ како најдобар начин за се зголеми интересот за СТЕМ, како и резултатите на учениците во тие области.
Chatbot
Teachers

Развиени материјали

Партнерите во проектот, заедно со наставници и обучувачи, ќе развијат воведен прирачник, 20тина видеа со научни експерименти заедно со соодветни лекции и често поставувани прашања на дадената тема. Четбот за СТЕМ предметите (СТЕМбот) педагошки прирачник за користење на четбот, како и упатството кое има за цел да им помогне на наставниците и ученциите да направат свои четботови за изучување на СТЕМ.