Вежби

Кликнете на лекцијата за да ги отворите вежбите

 1. Индикатори на витамин Ц
 2. Скриен шеќер
 3. Боење со природни бои
 4. Хидрофилност на современи материјали
 5. Катапулт
 6. Водена ракета
 7. Шеќерно виножито
 8. Проучување на јачината
 9. Коефициент на триење
 10. Привидение
 11. Принципот на Архимед
 12. Метереолошка станица
 13. Чистење од истекување на нафта
 14. Капацитет на белите дробови
 15. Ширење на болести
 16. Бионичка рака
 17. Филтрирање на воздухот
 18. Хидрофобност и нејзино уништување
 19. Градење облакодери
 20. Воденица